Vietnam In Holland

Cộng đồng người Việt ở Hà Lan

Keukenhof

Keukenhof is a famous place in Holland. Open from March until May it's showing it's beautiful flowers to the visitors. Famous for it's tulips, Keukenhof is also showing beautiful other flowers. Nowhere else in the world are the flowers and colours of the spring as glorious as at Keukenhof. Here you can find endless inspiration while you relax in the beautiful surroundings of the park. Keukenhof offers you the opportunity to see millions of bulbs in flower, fantastic flower shows and the largest sculpture park in the Netherlands and is the most photographed place in the world. Enjoy the spring!
Don't forget to bring your camera!

Website: Keukenhof (multilanguage)

1 2 3 4

Sponsored links: Bảo mật: Chúng tôi sử dụng công ty quảng cáo của bên thứ ba phục vụ quảng cáo khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, hay số điện thoại) khi bạn viếng thăm trang web này và khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có ích cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực tiễn này và biết lựa chọn của bạn về việc không có thông tin này được sử dụng bởi các công ty này, bấm vào đây